Gehuld in Stilte: Parkbegraafplaats Nazareth

De vzw Kunst in Nazareth nodigen u en uw partner graag uit op de inhuldiging van het beeld “Gehuld in stilte” van Guy Timmerman.

Zondag 23 oktober 2011 om 11 uur
Parkbegraafplaats, Drapstraat 94, Nazareth
Toespraak wordt gehouden door kunstcriticus, schrijver en filosoof Frans Boenders.

“Het beeld draagt verschillende betekenislagen in zich. Als je de figuur in zijn geheel bekijkt, krijg je een verbondenheid tussen het hogere en het lagere, het hemelse en het aardse bestaan. Het beeld straalt ’s nachts letterlijk zijn licht af naar de hemel. Het toont zo zijn verbondenheid met de kosmos. Tegelijk is het beeld geaard, staat het in verbinding met het aardse goed. De boeken worden hier getoond als relikwie voor het verzamelen van kennis. Mensen weten zich te handhaven in de wereld door de kennis die ze met zich meedragen. Wanneer je het silhouet van de armen en de boeken als één geheel aanschouwt, roept het als vanzelfsprekend reminiscenties op aan vleugels, aan engelen … Het beeld dient om op het netvlies te worden gebrand, eens je het gezien hebt, vergeet je het nooit meer. “